Sibelga Sibelga
NAAR SIBELGA.BE

Sibelga, in het hart
van de energieketen

De energietransitie is al lang geen toekomstmuziek meer! De verandering is al een aantal jaren aan de gang. Dit jaarverslag is daar het bewijs van: de transformatie van de energiesector is volop bezig. De veranderingen zijn voor iedereen zichtbaar: elke Brusselse klant beschikt voortaan over een openbare laadpaal in een straal van 250 meter rond zijn woning. De 19 gemeenten worden bevoorraad met rijk gas. Vernieuwingen op het gebied van slimme openbare verlichting zien het daglicht. Denken we maar aan de verlichting met lichtbubbels. Nieuwe vormen van deelprojecten van groene en/of lokale energie dienen zich aan voor de Brusselse klanten.

De uitstap uit thermische mobiliteit, de renovatie van gebouwen, de stop van stookolie als verwarmingsbron … Het zijn maar een paar doelstellingen voor klimaat en koolstofneutraliteit die het Brussels Gewest heeft verwerkt in haar ambitieuze roadmap. Sibelga ondersteunt actief de concrete vormgeving ervan. We staan op korte termijn voor drie grote uitdagingen:

  1. De lokale productie van hernieuwbare energie faciliteren, met name via energiegemeenschappen
  2. De transitie waarborgen naar een duurzame mobiliteit die voor een groot stuk elektrisch zal zijn
  3. En, last but not least, de toekomst van de warmtevoorziening in Brussel voorbereiden

Daar staan we niet alleen voor. Sibelga is een schakel in het hart van een waardeketen met vooraan in die keten m.n. de energieproducenten en -leveranciers, en aan het einde ervan de klanten. Die klanten zullen een steeds actievere rol gaan spelen. Zonder de regulator Brugel te vergeten. Een inclusieve energietransitie voor alle Brusselse klanten tot stand brengen, dat is enkel mogelijk als we onze krachten bundelen.

Onze terugblik op 2022 zou niet volledig zijn, mochten we het niet hebben over de energiecrisis die we doormaken. In die context is het belang van onze rol om aan elke Brusselse klant een bedrijfszekere en kwalitatieve toegang tot energie te waarborgen des te groter. Energiearmoede is een realiteit voor meer dan een kwart van de Brusselse gezinnen. Dat blijkt uit de laatste barometer van de Koning Boudewijnstichting. De nieuwe ordonnantie betreffende de organisatie van de gas- en elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die in april 2022 werd gepubliceerd, heeft trouwens ruimere beschermingsmaatregelen vastgelegd voor de Brusselse klanten in een kwetsbare energiesituatie.

In dat kader is onze rol als energieadviseur meer dan ooit actueel: door de openbare besturen bij te staan via het RenoClick-programma én de particulieren via verschillende tools, zoals het Energids-magazine of onze website.

Tot slot draagt Sibelga actief haar steentje bij aan de inspanningen voor energiesoberheid. Zij neemt als openbare onderneming een voorbeeldrol op zich. Hoe? Door bijvoorbeeld minder energie te verbruiken en haar vloot te vergroenen.

Al die elementen vormen het kader waarbinnen de verwezenlijkingen van Sibelga in 2022 passen. We hebben dit jaarverslag opgedeeld in vier hoofdstukken. In de eerste drie focussen we op de krachtlijnen van onze strategie:

  1. De nieuwe gebruiken in de netten en de markten integreren
  2. De energietransitie faciliteren voor alle klanten
  3. Interne transformatie voor steeds meer efficiëntie

In het vierde hoofdstuk, tot slot, komen de acties aan bod die Sibelga opzet voor de veiligheid en het welzijn van haar medewerkers, het milieu en de sociale doelen waarvoor zij zich inzet. Die krachtige engagementen krijgen vorm in ons milieu-, maatschappelijk en governancebeleid en behelzen al onze activiteiten en projecten.

We kijken ernaar uit om samen met u te bouwen aan het energielandschap van morgen.


Inne Mertens,
CEO Sibelga

Faouzia Hariche,
Voorzitster van de Raad van bestuur

Thema's